• verkeercounseling
  • In Nederland wonen meer als 1 miljoen mensen met een rijbewijs die toch een vorm van rijangst hebben ontwikkeld, waardoor zij niet of nauwelijks nog durven auto te rijden. Rijangst kan komen als gevolg van een ongeval. Een mogelijkheid is dan, om contact op te nemen met VerkeersCounseling. Het secretariaat in Breda is dagelijks bereikbaar op het gratis telefoonnummer 0800-rijangst (0800-74526478) tussen 12.00 en 17.00 uur en biedt hulp in heel Nederland. De kracht van VerkeersCounseling is de samenwerking tussen de beide disciplines; psychosociale hulpverlening en rij-instructie. Verkeerscounseling heeft een netwerk met landelijk opererende letselschade specialisten (www.0800-ongeval) zodat u in goede handen bent. Zij kunnen ervoor zorgen dat u de kosten volledig vergoed krijgt. Dit team zorgt er samen voor dat de zelfredzaamheid wordt gestimuleerd en men uiteindelijk weer als een volwaardig verkeersdeelnemer op pad kan. Voor meer informatie verwijs ik naar de site www.VerkeersCounseling.nl zie ook bij links

  • Spontane Rijangst zonder ongeval
  • Helaas blijkt dat onze hersenen ook “spontaan” een angst voor autorijden kunnen ontwikkelen, zonder aanwijsbare reden. Dit heeft een behoorlijke sociale impact. Men wordt afhankelijk, voor het doen van boodschappen, kinderen naar school en sportclubs halen en brengen. En in veel gevallen kan een beroep niet meer naar behoren beoefend worden. Vaak is er veel onbegrip in de omgeving, en men durft en kan er met niemand over praten omdat men zich schaamt en denkt dat men de enige is en dat er geen hulp is op dit gebied. Toch komt rijangst vaker voor dan men zou vermoeden. Deze cliënten kunnen ook direct contact opnemen met Rijschool van Rosmalen 06-53647550.

  • Wat kan ik van de rij instructrice verwachten
  • Iedereen zal herkennen dat na het behalen van het CBR rijbewijs in de loop van de tijd een eigen rijstijl wordt ontwikkeld. Om over rijangst heen te komen is het niet de bedoeling om opnieuw rijlessen te volgen. Ik zal uw rijstijl respecteren, zolang dit veilig genoeg is. Alleen daar waar nodig is, moet, in verband met de ontstane rijangst, iets worden bijgestuurd. Vaak gaat het alleen om het rijden op snelwegen of het nemen van gecompliceerde kruispunten, het parkeren op drukke parkeerterreinen, bezoeken van parkeergarages of een combinatie hiervan. Uzelf bepaalt op welke fronten u begeleiding nodig vindt om weer alleen te durven rijden en daarmee uw ‘veilige zone’ uit te breiden. Mijn taak is om dit op een professionele manier te sturen.
    Omdat u al in bezit bent van een rijbewijs hoeft het lesbord niet op de lesauto te staan, hetgeen ook drempelverlagend werkt. U krijgt individueel les, hetgeen betekent dat ik u kom halen en thuis zal brengen zonder dat er een andere cliënt in de auto zit. Na een aantal maal gereden te hebben onder deskundige begeleiding, met rust, geduld en volledige aandacht, stappen veel mensen weer met plezier in de auto. Mochten we er niet voldoende in slagen succes te boeken bij het overwinnen van de angst, is het altijd mogelijk om in onderling overleg alsnog hulp in te roepen van een op het gebied van rijangst gespecialiseerde psychologe.

 
 
© 2006 - Rijschool van Rosmalen; Rijschool Izmir
realisatie: www.StudioArtic.com